LCAD95 startProgram til sø- og landmåling


LCAD95 fra LCAD Team er et dansk CAD program  til sø / landmåleren, der bruger Windows.

LCAD95 har det som landmåleren behøver, komplekse modeller, søopmåling og transformationer og indlæser / udskriver et utal af formater. Her er et ældre overblik over LCAD95 og dets den gang mere end 1800 funktioner i 180 menuer, klik her. Det er muligt for licens indehaver af LCAD95 at hente den seneste LCAD95 opdatering her, i en ZIP fil.

Som brugere af LCAD kan nævnes Landinspektørbranchen, entreprænørbranchen og Kystdirektoratet KDI med ca. 9 LCAD95 licenser. Man er velkommen til at kontakte dem (Carsten Hansen) eller undertegnede for at høre om deres erfaring med LCAD. LCAD kodningen blev startet tilbage i 1989 med grundlæggende C programmering af nogle få moduler til beregning af opmålinsdata. Der ligger i dag vel snart ½ mio. linier C kode bag LCAD95 – der bruges Microsoft Visuel C++ Studio til arbejdet. Man skal regne med nogen oplæring for at blive bruger af LCAD95. Siden 1995 har LCAD Team holdt til i Fortaleza, Brasilien

Nogle eksempler på typiske opgaver / tegninger lavet i LCAD95 ses herunder. Klik på billederne for at se fulde eksempler eller tilhørende sites. Det er muligt nogle links ikke længere eksisterer.

Laseropmålte sommerhuse

3D rotation af skyggelagt M3 model

Vej i 3D

Differens M3 model af en vej

Matriklekort skærm

Sejlrende 3D dybde ved M3 skyggelægning

Måleblad udprinted

Vejplan udprinted

  Tværsnit af kanal - sejlrende

  Farvelagt sejlrende

  S/S Alexander Newsky 1868 - russisk fregat

  Farvet niveau af havbund

  Indbygget KMS DSFL check

  Matrikelkort udprinted

KMS matrikelregister indlagt i LCAD95 

 1 m 3D laseropmålt kyststrækning

Lineret 3D model

Fyns kyst i streg udprinted

10 cm M3 skyggelagt model

S/S Alexander Newsky 1868 - russisk fregat

Havbund M3 model

Lang farvet vejplan

Deformeret halgulv

Gul tonet M3 model

Indlagte søbøje symboler

Skravering / farvelagt ovenpå 4 cm kort


E-mail LCAD Team
(Dansk / Português / English)

Brasilien:
R.1143, C.106, 4.Et. Cj.Ceara, Cep 60533-460, Fortaleza, CE, Tlf: +55 85-88046802
Kontakt i Danmark:
Ulrik Hansen, Tyttebærvej 66, 7441 Bording, Tlf: +45 42732915
11. nov. 2019 © LCAD Team